tel. 24 262-20-29, kom. 509-92-11-36

biuro@atrium-plock.pl

DEPRESJA, GRYPA, PRZEZIĘBIENIA pogłebiają się w okresie jesienno-zimowym w sprzedaży nieruchomosci.

Chcesz poznać receptę na szybką sprzedaż Twojego domu, mieszkania lub działki? ???

Uleczymy???? nawet najbardziej zaostrzony stan !

depresja- stan po kilkuletniej sprzedaży, po licznych próbach wystawiania nieruchomosci, wyprówania sobie żył w zmienianiu opisów i zaburzenia emocjonalne związane z powyższym

grypa- gwałtowne i silne symptomy po zdeżeniu się z rzeczywistościa, objawia sie bólem głowy, mieści i gardła po wielokrotnych wycieczkach turystów

przeziębienie- krótkotrwała infekcja wynikająca z własnych ambicji może towarzyszyć gorączka „złota” na szczęscie wraz z upływającym czasem układ odpornościowy dojrzewa

Zdjagnozujemy każdą chorobę???‍⚕️
tel. 24262-20-29 lub tel. 509-921-136

zarazil1

(43)

Więcej

Targi Nieruchomości i Budownictwa w Galerii Wisła 15-16 października 2016. W jednym miejscu prezentowało się kilkudziesięciu wystawców, m.in. deweloperzy, agencje nieruchomości, banki i projektanci wnętrz. Na targach można było znaleźć ponad 1000 ofert sprzedaży i najmu nieruchomości z Płocka i okolic.
 84785_b 84786_b 84787_b 84788_b 84789_b 84790_b 84791_b 84792_b 84793_b 84794_b 84795_b 84796_b 84797_b 84798_b 84801_b 84802_b 84804_b 84805_b 84808_b 84809_b 84810_b 84813_b 84814_b 84815_b 84816_b 84818_b 84819_b 84820_b 84821_b 84823_b 84825_bO
http://portalplock.pl/pl/15_fotorelacje/635_galeria_wisla/2472_targi_nieruchomosci_w_galerii_wisla.html##

(141)

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem gazetki Galeria Nieruchomości Płock.

1-strona2 2-strona1 3-strona1 4-strona 5-strona 6-strona 7-strona2 8-strona 9-strona 11-strona 12-strona 13-strona 14-strona 15strona 16-strona

(62)

Więcej

TARGI NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA 15-16 PAŹDZIERNIKA 2016 w GALERII WISŁA

Targi Nieruchomości to niepowtarzalna okazja, by spotkać ludzi, którzy kreują miejską przestrzeń. Jedyne miejsce, gdzie można znaleźć wszystkie oferty nieruchomości oferowanych do sprzedaży i pod wynajem w Płocku. Znajdą tu coś dla siebie poszukiwacze swojego pierwszego gniazdka i wytrawni inwestorzy szukający lokalu, który będzie dla nich przyszłością w biznesie.
Celem Targów jest prezentacja oferty lokalnych przedsiębiorców: developerów, biur nieruchomości, właścicieli salonów meblowych czy projektantów.
Targi mają odpowiedzieć na zapotrzebowanie płocczan, promować lokalny biznes, a przy okazji przybliżyć inwestycyjne plany samorządu podczas specjalnie przygotowanego panelu dyskusyjnego i na stoisku miejskim.

14484803_1124861384268464_6226246549135505767_n

 

(67)

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą gazetką 🙂

IX Wydanie Gazetki Galeria Nieruchomości Płock

1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona

(315)

Więcej

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych

Przedstawiamy porównanie zmian jakie zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Zestawienie obejmuje warunki programu przed i po wprowadzeniu projektu nowelizacji.

Zmiana Przed nowelizacją Po nowelizacji
Inwestycja / cel kredytu Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej (umowa o budowę lokalu)

Zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dotyczy wszystkich nabywców (do dnia nabycia mieszkania nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub domu jednorodzinnego) lub właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny)

Nie dotyczy nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci
Maks. wiek nabywcy (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) 35 lat Bez ograniczeń – dla nabywców wychowujących co najmniej 3 dzieci

Maks. 35 lat – dla pozostałych nabywców

Ograniczona lista osób mogących przystąpić do kredytu, gdy nabywca nie posiada zdolności

Zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie Brak ograniczeń (dla umów podpisywanych od dnia wejścia w życie ustawy)
Powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowania Maks. 50 m2 Maks. 65 m2 dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci

Maks. 50 m2 dla pozostałych

Wysokość dofinansowania 10% dla nabywców nie wychowujących dzieci 15% dla pozostałych 10% dla nabywców nie wychowujących dzieci

15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko

20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci

30% dla nabywców wychowujących troje dzieci

Wypłata dofinansowania w sytuacji, gdy nabycie dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie była zawierana umowa deweloperska

Wypłata po zawarciu umowy przeniesienia lub ustanowienia własności Brak ograniczenia (dla wypłat od dnia wejścia w życie ustawy)
Wysokość dofinansowania obliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 p.u. budynków Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie , który jako pierwszy wpłynął do BGK (aktualnie w praktyce już to obowiązuje z uwagi na funkcjonalność BGK-Zlecenia, tzn. pierwszy złożony wniosek musi być pierwszym zaakceptowanym)

Wcześniejsza spłata kredytu lub części kredytu przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania Brak ograniczenia Konieczność zwrotu dofinansowania (proporcjonalnie do okresu pozostałego do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności; Nie dotyczy umów podpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy)

Wprowadzenie nowelizacji planowane jest na koniec 2-go, początek 3-go kwartału 2015 r.

(403)

Więcej

Budowa domu bez pozwolenia, ale z projektem. Prawo budowlane 2015

Pod koniec czerwca 2015 wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego. Jak mówią jej autorzy, ustawa ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych. Kiedy można budować dom bez pozwolenia? Kiedy wymagany jest projekt budowlany? Co jeszcze zmieni się w prawie budowlanym w 2015 roku?

budowa domu bez pozwolenia, nowe prawo budowlane 2015

Budowa domu bez pozwolenia na budowę

Najistotniejszą dla wielu inwestorów zmianą w prawie budowlanym jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Domy jednorodzinne będzie można budować na podstawie zgłoszenia budowy, co znacznie skróci formalności budowlane. Zgłoszenie budowy dotyczyć będzie jednak tylko tych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli nie jest uciążliwe dla sąsiadów czy nie wpływa na ich nieruchomość. Określenie obszaru oddziaływania będzie nowym obowiązkiem projektanta.

Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia budowy starosta nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę domu. Do tej pory czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę wydłużał możliwość jej rozpoczęcia nawet o kilka miesięcy. Co istotnie, zniesiony zostanie również obowiązek zawiadomienia nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy na co najmniej 7 dni przed terminem.

Uwaga! Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.

Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym. Projekt budowlany bez oświadczeń dostawców mediów

Do zgłoszenia budowy konieczne będzie dołączenie projektu budowlanego, który musi być zgodny z MPZP. Zmianą dotyczącą projektu budowlanego jest jednak to, że zniesiony zostanie obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będzie też konieczności dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy). Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót. To kolejny element, który skróci formalności budowlane, skracając czas opracowywania projektu budowlanego przed rozpoczęciem inwestycji.

Jakie obiekty można budować bez pozwolenia na budowę?

Oprócz domów jednorodzinnych, nowelizacja przewiduje budowę na podstawie zgłoszenia następujących obiektów:

 • garaże wolno stojące i ganki do 35 m2,
 • parterowe domki letniskowe do 35 m2
 • budynki handlowe lub usługowe do 35 m2,
 • szamba do 10 m3,
 • baseny oraz oczka wodne do 50 m2.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Nowelizacja poszerza również katalog obiektów, które można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, a nie jak dotychczas – pozwolenia na użytkowanie. Chodzi tu o:

 • warsztaty rzemieślnicze,
 • stacje obsługi pojazdów,
 • myjnie samochodowe,
 • garaże do 5 stanowisk włącznie,
 • obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty,
 • budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego,
 • place składowe, postojowe,
 • parkingi,
 • stawy rybne.

Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na przystąpienie do użytkowania. Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) skrócony zostanie z 21 do 14 dni.

Autor: Redakcja DOM.pl 
Zdjęcie: Dreamstime

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

 

(733)

Więcej

Od marca 2015 nie sprzedasz mieszkania bez świadectwa energetycznego?

Tags : 

W reklamie obowiązkowo

musi być świadectwo energetyczne

W marcu 2015 wchodzą w życie nowe przepisy, ponieważ Unia Europejska postanowiła wzmóc wysiłki w celu powszechnego wdrożenia obowiązku wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Dziś, w kilku krajach w tym w Polsce, konieczność zawierania transakcji „z udziałem” świadectwa energetycznego jest powszechnie ignorowana. Notariusze powszechnie, wręcz z własnej inicjatywy, wpisują w akty notarialne zadnia typu „nabywca zrzeka się prawa do otrzymania świadectwa energetycznego”.

Zmiany od Marca 2015:

„Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.”

Taki zapis pojawia się w nowej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

Mało tego!

Przewiduje się obowiązek  podawania w reklamie…

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub najmu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową. I ten obowiązek spoczywać będzie zarówno na właścicielach jak i na pośrednikach lub zarządcach!

Czy będzie możliwość uniknięcia tego obowiązku?

Nowa ustawa „niby” dość miękko (bo bez specjalnych kar za jego niedopełnienie) wprowadza obowiązek przekazywania świadectw nabywcom (w oryginale) lub najemcom (w kopii). Ale… zwróćmy uwaga na dwa poniższe ustępy wyróżnione czerwonym kolorem. Tak naprawdę, wraz z ustępem 3.,  dają one nabywcy/najemcy skuteczna możliwość domagania się dostarczenia lub sporządzenia świadectwa na rzecz zbywcy lub wynajmującego. A to w naszej opinii może przyczynić się do upowszechnienia zwyczaju wykonywania tych świadectw, ponieważ nie będzie możliwości skutecznego uchylenia się od tego obowiązku (wszystko będzie zależeć od dobrej woli nabywcy/najemcy.

„Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.
2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.
4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.
Art. 12. Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

 Zwróćmy uwagę na to, że ustawodawca używa sformułowań: zbywca a nie sprzedawca; nabywca a nie kupujący. Dzięki takim zwrotom znacząco wzrasta ilość transakcji objęta takim obowiązkiem bo przecież ze zbywcą i nabywcą mamy do czynienia np. przy umowie darowizny, a nie wyłącznie przy umowie sprzedaży..

Jak będzie realizował się obowiązek reklamowy?

Po pierwsze warto zauważyć, że w wielu krajach (np. Anglia, Francja) podstawowe informacje podawane w świadectwie charakterystyki energetycznej widnieją czy to w reklamie internetowej, czy to w nawet na ulotkach wywieszanych w witrynach biur. W ustawie mamy dość miękki zapis mówiący, że dane takie należy podawać, jeśli dla sprzedawanej nieruchomości zostało sporządzone świadectwo.

Art. 13. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu budynku lub jego części wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.

Czyli jeśli takiego świadectwa nie ma, to nie trzeba będzie go publikować.

Pozostaje do zastanowienia się jak potencjalni nabywcy będą reagowali np. na brak takiej informacji.  Czy będą przechodzili nad nim do porządku? A może wraz z upowszechnianiem się zwyczaju publikowania charakterystyki, będą właśnie preferować nieruchomości „nie wstydzące się” podawać te dane? Może w przypadku najmu nie będzie miało to większego znaczenia, ale przy sprzedaży…? Przecież dobrze wiemy, że klientów coraz bardziej interesują koszty utrzymania nabywanej nieruchomości.

No i nie zapominajmy o tym, że od kilku lat wszystkie nowe budynki obligatoryjnie miały wystawiane takie świadectwa. czyli teraz, kiedy po kilku latach trafia na rynek ich ogłaszanie będzie wymagało zamieszczanie takich zobowiązań.

Problem pośrednika w obrocie nieruchomościami:

Zastanówcie się Państwo, czy nie zacząć żądać od swoich klientów, zlecających sprzedaż nieruchomości innych niż „gołe grunty”, dostarczania świadectw energetycznych lub składania oświadczeń o ich braku.

Ustawa uchwalona 29 sierpnia 2014 roku wchodzi w życie sześć miesięcy po jej ogłoszeniu, czyli w marcu 2015

 

http://showself.pl/od-marca-2015-nie-sprzedasz-mieszkania-bez-swiadectwa-energetycznego/

(19869)

Więcej

Na tragach nieruchomości i budownictwa, które w ten weekend odbywają się w Galerii Handlowej Wisła, można dowiedzieć się również o inwestycjach realizowanych przez miasto.

Na stoisku przygotowanym przez Urząd Miasta Płocka można zobaczyć wizualizacje prowadzonych inwestycji, np. obwodnicy, dworca PKP/PKS, makiety przedszkoli – przy ul. Kochanowskiego (oddanego już do użytku) i przy ul. Lachmana.

Są też plansze przedstawiające koncepcję zagospodarowania przestrzennego Jaru Brzeźnicy czy  wizualizację obiektu o przeznaczeniu szkoleniowo-socjalno-technicznym nad Zalewem Sobótka. W prezentacji multimedialnej pokazane są poszczególne etapy prowadzonych prac przy wielkich miejskich inwestycjach, m.in. obwodnicy czy wiaduktu w al. Piłsudskiego.

Na temat strategii i planów rozwoju Płocka, planów inwestycyjnych spółek miejskich oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można porozmawiać z pracownikami Urzędu Miasta oraz  przedstawicielami spółek. Na stoisku można też spotkać prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. W niedzielę, 28 września, kolejny dzień targów. Zapraszamy.

26752m

(577)

Więcej

http://plock.gazeta.pl/plock/51,35681,16714444.html?i=3

z16713703Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713709Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713712Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713715Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713721Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713729Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713735Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713738Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713739Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713747Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713749Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo z16713750Q,Targi-Nieruchomosci-i-Budownictwa-w-galerii-handlo

 

(614)

Więcej

youth2015 wordsmatter2012 shesthefest wmxs888888 cemeterbaik kosip ojosverdesediciones cequelejourdoitalanuit impresionesmias vrdoorperu referencedrugstores cutepics gospelconnoisseur blesstube peveroweb randomoverload couleurfrance cemeqiuqiu msnsmileys mycoolpix