Przedstawiamy porównanie zmian jakie zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Zestawienie obejmuje warunki programu przed i po wprowadzeniu projektu nowelizacji.

ZmianaPrzed nowelizacjąPo nowelizacji
Inwestycja / cel kredytuNabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoNabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoWniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej (umowa o budowę lokalu)
Zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoDotyczy wszystkich nabywców (do dnia nabycia mieszkania nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub domu jednorodzinnego) lub właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny)Nie dotyczy nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci
Maks. wiek nabywcy (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka)35 latBez ograniczeń – dla nabywców wychowujących co najmniej 3 dzieciMaks. 35 lat – dla pozostałych nabywców
Ograniczona lista osób mogących przystąpić do kredytu, gdy nabywca nie posiada zdolnościZstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowieBrak ograniczeń (dla umów podpisywanych od dnia wejścia w życie ustawy)
Powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowaniaMaks. 50 m2Maks. 65 m2 dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieciMaks. 50 m2 dla pozostałych
Wysokość dofinansowania10% dla nabywców nie wychowujących dzieci 15% dla pozostałych10% dla nabywców nie wychowujących dzieci15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci30% dla nabywców wychowujących troje dzieci
Wypłata dofinansowania w sytuacji, gdy nabycie dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie była zawierana umowa deweloperskaWypłata po zawarciu umowy przeniesienia lub ustanowienia własnościBrak ograniczenia (dla wypłat od dnia wejścia w życie ustawy)
Wysokość dofinansowania obliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 p.u. budynkówZ dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanieZ dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie , który jako pierwszy wpłynął do BGK (aktualnie w praktyce już to obowiązuje z uwagi na funkcjonalność BGK-Zlecenia, tzn. pierwszy złożony wniosek musi być pierwszym zaakceptowanym)
Wcześniejsza spłata kredytu lub części kredytu przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowaniaBrak ograniczeniaKonieczność zwrotu dofinansowania (proporcjonalnie do okresu pozostałego do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności; Nie dotyczy umów podpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy)

Wprowadzenie nowelizacji planowane jest na koniec 2-go, początek 3-go kwartału 2015 r.