tel. 24 262-20-29, kom. 509-92-11-36

biuro@atrium-plock.pl

Oferta Komercyjna
2 790 000,00 zł
  • 1063 m²
  • Własność
  • SPRZEDANE!

Sprzedane w 2 miesiące od wystawienia oferty

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA Z DOSKONAŁĄ EKSPOZYCJĄ I KOMUNIKACJĄ DZIAŁKI

w granicach miasta Płocka ul. Zglenickiego oraz Nowej Białej.

Lokalizacja– Nieruchomość ulokowana w bezpośredniem sąsiedztwie miasta Płocka oraz gminy Stara Biała poprzez przyległą ulicę Zglenickiego. Na terenie PPPT (Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego), obszaru inwestycyjnego gdzie ulokowały się firmy z branżny chemicznej przetwórstwa chemicznego, ogólnobudowlane ale również usługi biznesowe tudzież sektor przedsiebiorstw badawczo-rozwojowych.

W tym rejonie gminy Stara Biała oraz miasta Płocka rozlokowały się nieruchomości produkcyjno- usługowo-handlowe wokół kombinatu PKN ORLEN. W sąsiedztwie znajdują się obiekty usługowo-handlowe oraz grunty niezabudowane o podobnym charakterze. Nieruchomość usytuowana w otoczeniu nowej podobnej zabudowy z doskonałą komunikacją do Płocka i Orlen S.A. Świetna ekspozycja działki!

W skład prezentowanej nieruchomości wchodzą :

I – zabudowane nieruchomości oznaczone w ewidencji grutnów jako działki numer 26/3 oraz 27/3 o łącznej powierzchni 7498mkw. o nieregularnym kształcie.

Działka zabudowana halą magazynową z przyległą wiatą, jednokondygnacyjną wysokiego składowania, niepodpiwniczona. Hala wybudowana w 2017r. o konstrukcji stalowej o rozpiętości 15m , ściany osłonowe i dach z płyt izolacyjnych Ruukki z rdzeniem z wełsny mineralnej.

Wysokość hali 7m. Okna PCV, brama wjazdowa typu Hormann- mechaniczne.

Możliwość podziału przestrzeni wg potrzeb inwestora.

Łaczną powierzchnia zabudowy 1134mkw.

Łączna powierzchnia użytkowa 1063mkw. ( w tym hali 720,50mkw. zaś wiata 343mkw.)

Działki zgodnie z MPZP gm. Stara Biała położone są na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług ( 9PU)

Uzbrojenie obiektu stanowią- energia elektryczna, sieć wodociągowa z instalacją p. poż., dostęp do kanalizacji sanitarnej i sieci telefonicznej.

II- udział 5/10 cześci działek oznaczonych w ewidencju gruntów i budynków jako działki 27/2 oraz 26/2 o łącznej powierzchni 2009mkw.

Działki zgodnie z MPZP położone są na terenie drogi dojazdowe o szerokości od 11,3 do 24,0 m (8KDD).

Teren ogrodzony z paneli siatkowych stalowych z elementów prefabrykowanych. Brama wjazdowa o szerokości 6m., zdalnie przesuwna z elementów stalowych.

Z uwagi na atrakcyjne położenie oraz charakter zabudowy, nieruchomość może zostać przeznaczona na cele produkcyjne zakładu, magazynowe, usługowe (siedziba małej lub średniej firmy).

PARAMETRY TECHNICZNE

– działka numer 26/3 oraz 27/3 o pow. 7498mkw.

– udział w działkach 27/2 oraz 26/2 o pow. 2009

– powierzchnia użytkowa wiaty 343 mkw.

– powierzchnia użytkowa hali- 721 mkw.

– rok budowy 2016

– media- woda, prąd, kanalizacja,

Cena ofertowa 2 790 000 zł brutto

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

COMMERCIAL PROPERTY WITH PERFECT LOCATION AND COMMUNICATION OF THE PLOT

Location-The property is located in the immediate vicinity of the city of Płock and the Stara Biała commune across the adjacent Zglenickiego Street. In the area of PPPT (Płock Industrial and Technological Park), an investment area where companies from the chemical processing industry, general construction but also business services as well as the research and development enterprises sector are located.

In this region of the Stara Biała commune and the city of Płock production, service and commercial properties are located around the PKN ORLEN facilities. In the vicinity there are commercial and service facilities and undeveloped plots of similar nature. The property is surrounded by new similar building development with excellent communication infrastructure to Płock and Orlen S.A. Great plot location!

The presented property includes:

I- built-up real estate marked in the Land Registry as plots No. 26/3 and 27/3 with a total area of 7498 sq m. irregularly shaped. The plot has a built-up warehouse with an adjacent shed, one-storey high storage, without a basement. The hall was built in 2017. Steel structure with 15m span, curtain walls and roof made of Ruukki insulation boards with mineral wool core. Hall height 7m. PVC windows, Hormann mechanical entry gate. The space can be divided according to the investor’s needs. The total built-up area is 1134 sq m. Total usable area of 1063 sq m (including the 720.50 sq m of the hall and 343 sq m of the shed). Plots according to the Local Spacial Development Plan (MPZP) of the Stara Biała commune are located in the areas of production facilities, storage facilities, warehouses and services (9PU). The facility is equipped with electricity, water supply network with fire protection system, access to sanitary sewage system and telephone network.

II- share of 5/10 parts of plots marked in the Land and Building Register as plots 27/2 and 26/2 with a total area of 2009 sq m. According to the local spatial development plan, the plots are located within access roads with a width of 11.3 to 24.0 m (8KDD). The area is fenced with steel mesh panels from prefabricated elements. Entrance gate of 6m wide, remotely sliding from steel elements. With reference to attractive location and nature of the development, the property can be allocated for production, storage, maintenance purposes (headquarters of a small or medium-sized company).

TECHNICAL PARAMETERS

– plot No. 26/3 and 27/3 with the area of 7498mkw.

– share in plots 27/2 and 26/2 with an area 2009

– usable area of the shed 343 sq m

– usable area of the hall

– 721 sq m

-year of construction 2016

– utilities, water, electricity, sewage system

Offer price PLN 2,790,000

The content of this advertisement does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.

(595)


Kontakt do Doradcy Rynku Nieruchomości

agent

Anna Stępniak

ATRIUM NIERUCHOMOŚCI
ul. ZDZIARSKIEGO 19
09-407 Płock
tel.: 24 262-20-29
tel.: 24 262-20-51
kom.: 509-921-136

Dodatkowe Informacje

ZADAJ PYTANIE ODNOŚNIE TEJ OFERTY

Imię/Nazwisko: *
Email: *
Telefon: *
Treść wiadomości: *

Przepisz kod: * captcha